KAI Pure Komachi 2 Red 4 Inch Tomato Knife

kai

Regular price $11.99

KAI Pure Komachi 2 Red 4 Inch Tomato Knife